24 november 2011

Prachtig nieuw opvoedboek op de markt

Stichting Heartcry heeft het boek 'Shepherding a childs heart' van Tedd Tripp vertaald. Dit is echt een prachtig opvoedboek, uniek in zijn soort. Ben zelf enorm blij met dit initiatief en daarom wil ik jullie via deze blog attent maken op dit nieuwe boek.De weg naar het kinderhart (Bijbelse opvoeding in de praktijk)

Een echte aanrader voor iedereen die geroepen is tot het opvoeden van kinderen! Misschien denk je: weer een boek op de markt over opvoeding. Dat klopt, weer een boek. Maar toch durf ik met vrijmoedigheid te zeggen dat dit boek anders is, dan alle andere boeken die ik over dit onderwerp gelezen heb. Dit boek neemt de Bijbel als enige betrouwbare gids, die ons de absolute, onfeilbare en volledige waarheid geeft over kinderen, ouders, gezinsleven, waarden en normen, opvoeding, vorming en tucht. Veel ouders zijn tegenwoordig teleurgesteld en weten niet meer wat ze moeten doen. Kinderen doen niet wat ze zouden moeten doen en ouders begrijpen niet hoe dat komt. Velen komen tot de conclusie dat opvoeden omgelijk is in deze tijd waarin kinderen niet meer zoals vroeger reageren op gezag. Waarom geeft dit boek hoop in deze situatie? Eenvoudig, omdat de schrijver oog heeft voor het hart van het kind, terwijl veel ouders en schrijvers zich alleen druk maken om het gedrag van het kind. Het hart is de bron waar alles uit voortvloeit, zegt God (Spr. 4:23). In het hart zit het waarom van het gedrag. Het hart laat zien wie het kind dient: of ze dienen God, of ze dienen een afgod die in hun hart leeft.

Tedd Tripp laat heel praktisch zien hoe je als dienende gezagdrager en gezagdragende dienaar een gids voor je kind kunt zijn. Niet slechts in het vertellen aan je kind wat het moet doen en denken, maar in het investeren in een open en eerlijke communicatie met je kind die de betekenis en het doel van het leven aan het licht brengt. Je moet niet de weg wijzen als een bord dat langs de weg staat, maar als een gids die met de reizigers meeloopt. Hierin staat het hartsvernieuwende Evangelie centraal. Jezus kwam naar deze aarde om harten te veranderen, te bevrijden en te vernieuwen. Wie geen oog heeft voor het hart van het kind, ziet niet dat zondig gedrag blijk geeft van een zondig hart en berooft hierdoor het kind van de genade van het Evangelie. Het kind moet niet alleen beseffen wat ze verkeerd gedaan hebben, maar ook waarom ze dat deden. Het Evangelie stelt jou en je kinderen in staat om het slechtste in jezelf onder ogen te zien (je zonden, je slechtheid, je zwakheid) en geeft desondanks hoop, omdat de genade krachtig is. Wie alleen let op gedrag, gaat niet alleen aan het hart voorbij maar ook aan het Evangelie. Het maakt dat je kinderen on-Bijbelse adviezen geeft die hen bij het kruis vandaan jagen. Er is geen goddelijke genade nodig om een pester te negeren, of om voor je eigen rechten op te komen. Dat wij wel moeten doen degenen die ons haten, moeten bidden voor degenen die ons geweld doen en ons moeten toevertrouwen aan de rechtvaardige Rechter, betekent dat een kind geconfronteerd moet worden met zijn geestelijke armoede en moet beseffen hoezeer hij de veranderende kracht van het Evangelie nodig heeft.

God wil ouders gebruiken om Zijn grootheid, goedheid en glorie aan te prijzen, zodat hun kinderen een hart zullen hebben dat Hem dient!
Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel legt een basis voor de Bijbelse opvoeding. Het tweede deel geeft richtlijnen voor verschillende stadia van de opvoeding. Elk hoofdstuk eindigt met gespreksvragen, wat een goed middel is om de principes in je eigen situatie toe te passen.

Tedd Tripp is vader, predikant, opvoedingsadviseur en schoolbestuurder. Over de principes die hij in dit boek naar voren brengt, heeft hij wereldwijd op conferenties gesproken. Zijn benadering past bij kinderen van alle leeftijden.


(Aletta de Pater)
ISBN-Nummer: 978-90-817228-7-2
Aantal paginas: 212
Uitgeverij: Boekenfonds Reformatorisch Appel
Prijs: € 15,95

Klik hier om het boek te bestellen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Je reactie stel ik erg op prijs