19 januari 2016

Mooie lezingen over het gezin en (geloofs)opvoeding

Er staan een aantal mooie lezingen op YouTube van het platform HartvoorGezin. Onder andere lezingen van Tedd Tripp van het boekje 'De weg naar het kinderhart'.


 Lezing: bewaar je hart, vreugdevol leven onder gezag

Het gezin als leercentrum
11 januari 2016

Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet....

De laatste tijd ga ik één of twee keer in de week met één van mijn kinderen een half uurtje buiten lopen. Dit doe ik om wat beweging te hebben, maar vooral om van hart tot hart te spreken met mijn kinderen. Ik merk dat ze dat echt nodig hebben. Ik stel ze dan gericht vragen over hun leven met de Heere of en leg ze dingen uit. Zo stelde één van mijn dochters de vraag: 'Mama, waarom besta ik eigenlijk?' En:  'Hoe weet ik dat God echt bestaat?' en nog veel meer van deze diepe vragen. Hier komen dan mooie gesprekken uit voort.

De reden dat ik dat met jullie deel is dat ik me zorgen maak om deze wereld. Er is zoveel geweld, oorlog en nood en het is zo hard nodig dat er in deze tijd (jonge) mensen zijn die hun licht van genade en liefde verspreiden in deze donkere wereld. Het is ook zo belangrijk dat er mensen zijn die vast staan in het Woord, die kennis hebben van Gods Woord en dit door kunnen geven aan het volgende geslacht.De rol van een vader en moeder is hierin cruciaal. Wij mogen en moeten een instrument zijn waardoor onze kinderen leren wie de Heere is, wat Hij zegt in Zijn Woord en hoe hun houding naar anderen toe moet zijn. Vaak hebben we het zo druk. Ik ook. Te druk. Te veel bezig met de dingen van het hier en nu, zonder oog te hebben voor het grotere plaatje, voor de komende geslachten, voor de eeuwigheid.

Het is zo belangrijk dat we NU investeren in de geestelijke opvoeding van onze kinderen. Stel dit niet uit! Wees zelf een voorbeeld hierin. Laat je kinderen zien dat je zelf ook voeding nodig hebt uit het Woord. Laat ze zien en merken dat je een biddend leven leidt. Dat de Bijbel belangrijker is dan i-Pads en Facebook en alles wat je tegenwoordig af kan houden van stille tijd. Laat ze weten dat je voor ze bidt als ze op school zitten en bescherm de kostbare tijd met je kinderen. Er zijn zoveel activiteiten waar je voor gevraagd kunt worden, maar als dat afgaat van je kostbare gezinstijd, denk er dan nog eens goed over na.

In het begin van dit nieuwe jaar heb je meestal goede voornemens. Laten je goede voornemens zijn dat je je kinderen aan de hand neemt en ze dit jaar steeds weer brengt bij Christus. Hij wil je kinderen zegenen, Hij heeft de kinderen lief, Hij wil dat de kinderen tot Hem komen en Hij wil in hun hart werken.

Enkele manieren waarop je praktisch vorm kunt geven aan de geestelijke opvoeding van je kinderen zijn:
 • Bijbeltijd
 • Gezinsavonden
 • Neem bij meerdere kinderen af en toe tijd voor elk kind apart en vraag naar hun hart
 • Bid samen, zing samen
 • Speel christelijke spelletjes als Kwistet of Kaarten op tafel
 • Ga samen naar Bijbelstudieweekenden of conferenties
 • Laat je kinderen actief meedoen met de activiteiten voor de jeugd in de kerk
 • Stimuleer het leren van Bijbelteksten, het zelf leren lezen van de Bijbel en het gaan naar catechisatie
 • Investeer in goede boeken, kinderbijbels en films
 • Wees altijd bereid een getuigenis te geven van je eigen geloofsleven
 • Toon respect en liefde voor zowel je man als je kinderen; wees een voorbeeld.
Laten we ons licht zo laten schijnen voor de mensen, dat ze onze goede werken zien en de Vader die in de hemel is verheerlijken. Laat dat ons doel zijn. Dat onze kinderen God gaan prijzen en aanbidden, Hem in alles verheerlijken met hun leven en dat ze de ander liefhebben en dienen. Belangrijker dan welke carrière of succes in het leven ook is dat ze leren te dienen en te zoeken naar de wil van de Heere in hun leven.

Het gebed voor mijn kinderen en voor die van jullie staat in Kolossenzen 1:9-14: 'Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.'

Als onze kinderen zo de Heere Jezus voor ogen hebben en houden, zullen ze een Herder hebben Die voor hen uit gaat in goede en kwade dagen, bij groene weiden en stille wateren net zo goed als in het dal vol schaduw van de dood. Dat vertrouwen, daar gaat het om. Er is wat mij betreft niets belangrijkers voor mijn kinderen dan dat.