05 april 2016

Getuigenissen (vanuit de Joden) die hoop en verwachting geven


De laatste tijd word ik erg bemoedigd door getuigenissen van Joden die de Messias, Jezus Christus, gevonden hebben en in Hem zijn gaan geloven. 

Er zijn veel dingen aan de hand in de wereld. En te midden van alles wat gebeurt, vind ik het een groot wonder dat er zoveel Joden terugkeren naar het land Israel. Vervult God nu Zijn beloften voor het volk van de Joden? Het is in ieder geval heel bijzonder dat steeds meer Joden tot het inzicht komen dat Jezus de Messias van Israel is. Wat me opvalt in hun getuigenissen is dat door veel Joden gedacht wordt - wat hun vaak door hun rabbi's is geleerd - dat het Nieuwe Testament antisemitisch is en vooral Rooms-Katholiek en eigenlijk heidens. Het is hun vaak verboden het Nieuwe Testament te lezen. Op het moment dat ze het Nieuwe Testament toch gaan lezen, slaan ze vaak van verbazing achterover als ze direct aan het begin lezen: "Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van  David, de Zoon van Abraham'' (Mattheus 1:1). Is Jezus een Jood, één van ons? is de veelgehoorde gedachte en als ze verder lezen beseffen ze dat er niets Joodser is dan het Nieuwe Testament en de Messias die als eerste voor de Joden kwam en daarna voor de heidenen.


Op de site 'One For Israel' kun je meer over dit onderwerp lezen en zeer veel getuigenissen bekijken via hun youtube-kanaal 

Hier alvast een paar bemoedigende getuigenissen

1 Korinthe 1:24


 Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en  de wijsheid van God.
01 april 2016

Heb je vragen over het christelijk geloof?

Er komen ook best wat vrouwen mijn blog bezoeken die niet christelijk zijn, maar een andere religie of overtuiging aanhangen en deze vrouwen hebben soms veel vragen over het christelijk geloof. Ook kan het zo zijn dat je op je werk te maken hebt met ongelovige of andersgelovige collega's of familie/vrienden bijvoorbeeld.

Via de site www.ontdekjezus.nl kun je op veel geloofsvragen een antwoord krijgen, zoals:

-Waarom geloven christenen niet in Mohammed?
-Geloven christenen in drie goden of in één God?
-Wat moeten christenen doen voor hun geloof?
-Wat zegt de koran over de Bijbel?

Ook een hele mooie en heldere site is www.vragenovergeloven.nl hier kun je op heel veel vragen over de inhoud van het christelijk geloof een antwoord krijgen zoals:

Wat is bidden?
Wat geloven christenen?
Zijn gelovigen beter?
Is er bewijs voor het geloof?


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus,  want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft - Romeinen 1:1631 maart 2016

Wat is bidden naar Gods wil?

Het kan zo zijn dat je in je gebedsleven in een soort sleur bent terechtgekomen. Je weet dat je vaak hetzelfde bidt en toch vind je het lastig om een andere manier van bidden te vinden.

Bidden is praten met God over alle dingen die je bezighouden, Hem danken en aanbidden, zonden belijden en voorbede doen. Maar wat ook belangrijk is, is dat je Gods Woord zelf bidt. Door het Woord weten we wat Gods wil is voor ons leven en in Kolossenzen 1:9 staat dat we mogen bidden om vervuld te raken met de kennis van Gods wil.

Op het moment dat je Gods Woord gaat gebruiken in je gebed, krijg je als vanzelf een heel ander gebedsleven en komen er onderwerpen aan de orde waar je van tevoren nog nooit over had gebeden of gedacht.Ik zal een voorbeeld geven:

Stel ik lees Efeze 4 (zelf lees ik in mijn stille tijd één hoofdstuk op volgorde uit de Bijbel en vandaag was dat Efeze 4) dan schrijf ik eerst een aantal punten op uit het hoofdstuk die me opvallen en die ik wil onthouden.

Efeze 4:

*Paulus roept op tot een heilige levenswandel: nederigheid, zachtmoedig zijn, geduldig, vol liefde, één in de Geest en we moeten de vrede bewaren.

*Er zijn verschillende gaven in de gemeente: apostelen, herders en leraars, evangelisten etc.

* Het is belangrijk om volwassen te worden in het geloof door vol te worden van de kennis van de Zoon van God.

* Heidenen wandelen in zinloosheid van denken, zo moeten we niet zijn, we moeten juist vernieuwd worden in ons denken.

* Spreek altijd de waarheid

*Laat de zon niet ondergaan over je boosheid.

* Als je spreekt, laat het dan vol genade zijn, zeg goede dingen, nuttig tot opbouw. Niet: vuile woorden spreken, bitter zijn, vol woede, toorn en geschreeuw, laster en slechtheid.

* Je bent verzegeld met de Geest tot de dag der verlossing.

* Wees vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar.

Als je nu gaat bidden, dan ga je deze punten langs. Je vraagt of de Heere je wil helpen om een heilige levenswandel te hebben. Je kunt bidden voor gaven van de Geest in de gemeente en of de gemeente en je gezin vol mag worden van de kennis van de Zoon van God. Bid om vernieuwing in je denken. Bid dat je altijd de waarheid mag spreken en je kinderen ook. Dank  dat je verzegeld bent (als je een oprecht gelovige bent) met de Geest tot de dag van de verlossing. Vraag of God je wil helpen vol genade te spreken en dat je vriendelijk en barmhartig mag zijn en de ander kunt vergeven.

Dit kun je natuurlijk ook bidden voor je man, kinderen, familie, overheid, vervolgde christenen etc.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God (Filippenzen 4:

19 januari 2016

Mooie lezingen over het gezin en (geloofs)opvoeding

Er staan een aantal mooie lezingen op YouTube van het platform HartvoorGezin. Onder andere lezingen van Tedd Tripp van het boekje 'De weg naar het kinderhart'.


 Lezing: bewaar je hart, vreugdevol leven onder gezag

Het gezin als leercentrum
11 januari 2016

Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet....

De laatste tijd ga ik één of twee keer in de week met één van mijn kinderen een half uurtje buiten lopen. Dit doe ik om wat beweging te hebben, maar vooral om van hart tot hart te spreken met mijn kinderen. Ik merk dat ze dat echt nodig hebben. Ik stel ze dan gericht vragen over hun leven met de Heere of en leg ze dingen uit. Zo stelde één van mijn dochters de vraag: 'Mama, waarom besta ik eigenlijk?' En:  'Hoe weet ik dat God echt bestaat?' en nog veel meer van deze diepe vragen. Hier komen dan mooie gesprekken uit voort.

De reden dat ik dat met jullie deel is dat ik me zorgen maak om deze wereld. Er is zoveel geweld, oorlog en nood en het is zo hard nodig dat er in deze tijd (jonge) mensen zijn die hun licht van genade en liefde verspreiden in deze donkere wereld. Het is ook zo belangrijk dat er mensen zijn die vast staan in het Woord, die kennis hebben van Gods Woord en dit door kunnen geven aan het volgende geslacht.De rol van een vader en moeder is hierin cruciaal. Wij mogen en moeten een instrument zijn waardoor onze kinderen leren wie de Heere is, wat Hij zegt in Zijn Woord en hoe hun houding naar anderen toe moet zijn. Vaak hebben we het zo druk. Ik ook. Te druk. Te veel bezig met de dingen van het hier en nu, zonder oog te hebben voor het grotere plaatje, voor de komende geslachten, voor de eeuwigheid.

Het is zo belangrijk dat we NU investeren in de geestelijke opvoeding van onze kinderen. Stel dit niet uit! Wees zelf een voorbeeld hierin. Laat je kinderen zien dat je zelf ook voeding nodig hebt uit het Woord. Laat ze zien en merken dat je een biddend leven leidt. Dat de Bijbel belangrijker is dan i-Pads en Facebook en alles wat je tegenwoordig af kan houden van stille tijd. Laat ze weten dat je voor ze bidt als ze op school zitten en bescherm de kostbare tijd met je kinderen. Er zijn zoveel activiteiten waar je voor gevraagd kunt worden, maar als dat afgaat van je kostbare gezinstijd, denk er dan nog eens goed over na.

In het begin van dit nieuwe jaar heb je meestal goede voornemens. Laten je goede voornemens zijn dat je je kinderen aan de hand neemt en ze dit jaar steeds weer brengt bij Christus. Hij wil je kinderen zegenen, Hij heeft de kinderen lief, Hij wil dat de kinderen tot Hem komen en Hij wil in hun hart werken.

Enkele manieren waarop je praktisch vorm kunt geven aan de geestelijke opvoeding van je kinderen zijn:
 • Bijbeltijd
 • Gezinsavonden
 • Neem bij meerdere kinderen af en toe tijd voor elk kind apart en vraag naar hun hart
 • Bid samen, zing samen
 • Speel christelijke spelletjes als Kwistet of Kaarten op tafel
 • Ga samen naar Bijbelstudieweekenden of conferenties
 • Laat je kinderen actief meedoen met de activiteiten voor de jeugd in de kerk
 • Stimuleer het leren van Bijbelteksten, het zelf leren lezen van de Bijbel en het gaan naar catechisatie
 • Investeer in goede boeken, kinderbijbels en films
 • Wees altijd bereid een getuigenis te geven van je eigen geloofsleven
 • Toon respect en liefde voor zowel je man als je kinderen; wees een voorbeeld.
Laten we ons licht zo laten schijnen voor de mensen, dat ze onze goede werken zien en de Vader die in de hemel is verheerlijken. Laat dat ons doel zijn. Dat onze kinderen God gaan prijzen en aanbidden, Hem in alles verheerlijken met hun leven en dat ze de ander liefhebben en dienen. Belangrijker dan welke carrière of succes in het leven ook is dat ze leren te dienen en te zoeken naar de wil van de Heere in hun leven.

Het gebed voor mijn kinderen en voor die van jullie staat in Kolossenzen 1:9-14: 'Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.'

Als onze kinderen zo de Heere Jezus voor ogen hebben en houden, zullen ze een Herder hebben Die voor hen uit gaat in goede en kwade dagen, bij groene weiden en stille wateren net zo goed als in het dal vol schaduw van de dood. Dat vertrouwen, daar gaat het om. Er is wat mij betreft niets belangrijkers voor mijn kinderen dan dat.

11 december 2015

Menuplan + links naar recepten en kookboeken


Vorige week kreeg ik een kookboek van Smakelijck van manlief. Ik probeer al een paar jaar e-nummervrij te koken en sinds 1,5 jaar probeer ik ook zoveel mogelijk witte bloem en geraffineerde suikers te laten staan. Het lukt me niet altijd en ik laat zeker ruimte voor uitzonderingen, maar we voelen ons als gezin fitter en gezonder als we goed eten.

Een makkelijke hulp daarbij zijn de kookboeken van Williene van de blog Smakelijck. Haar recepten lukken vrijwel altijd en laten ook voldoende ruimte om zelf nog iets toe te voegen (bijv. kruiden) aan een recept. Ik leen haar drie kookboeken altijd van de bieb, maar nu heb ik dus een eigen exemplaar. Veel van de recepten uit de kookboeken staan op haar blog of hebben in de Gezinsgids gestaan, maar er zijn ook veel nieuwe recepten in haar boeken opgenomen.

 
 
 
Als ontbijt maken we elke week hetzelfde. Daardoor kan ik een grote voorraad aanleggen in mijn voorraadkast, omdat ik weet dat we het toch elke week eten. Voor ontbijt kiezen we uit: smoothies, granola met yoghurt, zelfgebakken brood, toast met eieren, havermout- of boekweitpannenkoekjes en in het weekend soms iets extra's als ontbijtmuffins, wafels, broodpudding of wentelteefjes.

De lunch varieert nogal. Soms eten we restjes van de vorige dag of soep of salade of brood met rauwkost of ei of een smoothie.

Mijn menuplan voor de komende week is dus vooral gericht op het avondeten:

Maandag: Babi Pangang met meergranenrijst (Zó lekker dit! Zeker één van onze favorieten.)
Dinsdag: Gehaktballetjes in tomatensaus met volkorenpasta
Woensdag: Quinoaburgers met geroosterde aardappelen en gemengde groenten (vega)
Donderdag: Erwtensoep  met zelfgebakken speltbroodjes met kaas/ui. (Ik gebruik alleen rookworst, dus geen ander vlees in m'n soep en ik voeg ook nog aardappelen toe.)
Vrijdag: Zuurkoolschotel (net even anders)
Zaterdag: Hartige taart met wortel, ui en witlof
Zondag: (Spelt) Pizza zonder gist  met tomaat, mozzarella, pijnboompitjes, Parmezaanse kaas, pesto en rucola (en voor de kinderen een kant-en-klare pizza).

foto: www.smakelijck.nl

10 december 2015

Succesvol borstvoeding geven {info & tips}

Iedereen weet denk ik wel dat borstvoeding erg goed is voor je baby, maar borstvoeding geven gaat niet iedereen goed af. Daarom wil ik graag wat meer achtergrondinformatie geven waarom borstvoeding goed is voor zowel je baby als voor jezelf, wat de Bijbel zegt over borstvoeding en wat je kunt doen als het borstvoeden moeilijk gaat of pijnlijk is.


Wanneer je borstvoeding geeft maak je het hormoon prolactine aan. Dit hormoon wordt ook wel het liefdeshormoon genoemd. Het zorgt er namelijk niet alleen voor dat er melk aangemaakt wordt. Het zorgt ook voor een goede hechting tussen jou en je kindje. Het zorgt ervoor dat je je kindje wilt beschermen en dat je dicht bij je baby blijft.

Ook maak je het hormoon oxitocine aan. Dit zorgt ervoor dat de melk toeschiet maar zorgt er tevens voor dat er een soort kalme rust over de moeder komt. Als je net een baby hebt is het vaak een drukke en hectische tijd en als je misschien nog meer kinderen thuis hebt rondlopen is rust en relaxen een zeldzaamheid. Bijzonder dat door borstvoeding te geven je deze rust krijgt door dit hormoon en door even tijd te nemen om te voeden. Ook dit hormoon wordt het liefdeshormoon genoemd omdat het ervoor zorgt dat mensen zorgzaam gedrag vertonen.


Borstvoeding kan zorgen voor natuurlijke anticonceptie. Het is wel belangrijk dat er dan borstvoeding op verzoek gegeven moet worden (vergeet de ritmeregeltjes, je baby geeft zelf aan wanneer hij/zij honger heeft), dat de baby geen bijvoeding krijgt of speen en dat je 's nachts voedt. Maar ook als je dat alles doet is er kans op een eisprong en worden sommige vrouwen gewoon ongesteld.

Wetenschapper Beverly Strassmann reisde naar de Dogon-stam in Afrika en deed daar onderzoek naar borstvoeding. De vrouwen kregen daar gemiddeld 8 kinderen en werden meestal pas na 20 maanden ongesteld. Dit zorgt ervoor dat deze vrouwen veel minder vaak een eisprong hebben dan westerse vrouwen en het zorgt voor een natuurlijke anticonceptie.


Ook beschermt het minder vaak hebben van een eisprong tegen borstkanker. In onze westerse maatschappij worden we steeds vaker op zeer jonge leeftijd ongesteld en krijgen we gemiddeld maar 1 of 2 kinderen. We ovuleren daarom erg vaak en dat kan mede een reden zijn voor grotere kans op borstkanker. Verschillende studies hebben aangetoond dat vrouwen die bij meerdere kinderen langer dan 6 maanden borstvoeding hebben gegeven veel minder kans hebben op borstkanker. Ook moeders die op jonge leeftijd een baby krijgen hebben minder kans op borstkanker.

Ook voor de baby zelf is het natuurlijk erg goed om borstvoeding te krijgen. Borstvoeding bevat 10 keer zoveel vitaminen als koemelk en het heeft veel andere gezondheidsvoordelen. Verder zorgt het ook voor emotionele voordelen. Je kindje is rustiger, leert op je te vertrouwen, kan makkelijk getroost worden aan de borst en leert de zuigbehoefte te bevredigen aan je borst.
Ook is borstvoeding altijd beschikbaar, altijd op temperatuur en afgestemd op hoeveel jouw baby wil drinken. Nog een voordeel: je komt sneller weer op gewicht na de bevalling als je borstvoeding geeft en het zorgt ervoor dat je baarmoeder snel weer de normale grootte aanneemt.


Dit klinkt allemaal prachtig, maar WAT als het niet lukt...

Er zijn veel vrouwen bij wie het borstvoeding geven niet vanzelf gaat en daarom wil ik graag een aantal tips met je delen en ik hoop dat je ze ook weer met anderen deelt zodat veel kindjes mogen profiteren van de beste melk die er is.

Ga er vanuit dat de eerste drie weken na de geboorte het lastigst zijn, daarna gaat het vrijwel altijd beter. De meeste vrouwen stoppen al in de kraamtijd met borstvoeden vanwege de pijn of omdat de voeding niet goed op gang komt. Hieronder geef ik tips tegen de pijn, maar probeer het echt drie weken vol te houden en probeer niet op te geven.

En...Lansinoh Lanoline smeren. Een natuurlijke zalf die je t*pels (* = in verband met internetfilter) verzacht en de pijn van het aanhappen sterk vermindert. Ik kreeg deze tip bij onze tweeling en ik heb het sindsdien alle borstvoedende moeders aangeraden. Smeer dit wel alleen in het begin of bij pijn. Je borsten moeten namelijk echt leren wennen aan het voeden zonder zalf.

Vraag een lactatiekundige om hulp. Vraag of ze eens meekijkt bij het aanleggen bijvoorbeeld.

Laat je baby zelf bepalen wanneer het komt voor een voeding, zo krijg je een natuurlijk ritme afgestemd op de behoefte van je kind en het geeft jou veel minder stress.

Verder raad ik je aan borstvoedingsthee te drinken (ivm venkel niet meer dan 1 kop per dag). Dit kun je halen bij De Tuinen of bij bio-winkels en er zit onder andere fenegriek en venkel in, wat ervoor zorgt dat de borstvoeding goed op gang komt.

Eet voldoende en vooral echt voeding en geen vulling. Eet dus gevarieerd en gezond. Kijk eens op www.smakelijck.nl voor lekkere en gezonde recepten en drink minstens 2 liter water per dag.

Blijft het aanhappen tijdens de eerste weken pijn doen, dan kun je tijdelijk een t*pelhoedje gebruiken.

Soms ontstaat er een borstontsteking als de borst te vol is of niet helemaal leeg gedronken is. Je voelt je dan koortsig, ziek, je borst ziet rood en is heel erg pijnlijk. Je kunt dan om een kuur vragen bij de dokter maar deze kuur doodt alle bacteriën, ook de goede. Daarom zie je vaak dat je baby na zo'n kuur spruw krijgt, een schimmelinfectie dus. En dan kom je van de regen in de drup.
Wat je ook kan doen bij beginnende borstontsteking is koude kwark (ja echt kwark...;-)) in een dikke laag op een washandje smeren en op je borst leggen. Laat dit zeker een uur zitten en dan weer herhalen. Het is een oud en beproefd middeltje tegen borstontsteking.

Als je baby veel last heeft van boertjes dan kun je Infacol kopen bij de drogist en aan je kindje geven, hier wordt je kindje vrijwel meteen rustiger van.

Als je het niet fijn vindt om te voeden in het openbaar of je hebt andere redenen dat je je wat ongemakkelijk voelt tijdens het voeden in het openbaar, dan raad ik je deze borstvoedingsdoek sterk aan. Ik heb hem zelf bij meerdere kinderen gebruikt en het is echt een perfect ding. Je kunt nu altijd en overal voeden. Je kunt je kindje zien doordat er een ijzeren band aan de bovenkant zit en toch ben je ook afgeschermd en ook je kindje voelt zich daardoor minder afgeleid.
De Bijbel heeft verrassend genoeg ook veel te zeggen over borstvoeding. Er zijn veel teksten die gaan over het tot rust komen aan de borst van de moeder, het vertroostende van de borst van de moeder.

Een hele mooie Bijbeltekst vind ik Jesaja 66:10-13. Het gaat hier over Jeruzalem, maar God gebruikt hierbij het beeld van de voedende moeder:

10 Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar,
 u allen die haar liefhebt.
Wees vrolijk met haar met vreugde,
 u allen die over haar treurt,
 11 opdat u mag zuigen en verzadigd worden
 aan haar vertroostende borst,
opdat u zich met volle teugen mag laven
aan de overvloed van haar luister.
 12 Want zo zegt de HEERE:
Zie, Ik doe de vrede naar haar toestromen
als een rivier,
en de luister van de heidenvolken
als een alles wegspoelende beek.
Dan zult u zuigen, u zult  op de heup gedragen
en op de knieën vertroeteld worden.
 13 Zoals iemands moeder hem troost,
zo zal Ík u troosten;
ja, in Jeruzalem zult u getroost worden!

Heel bijzonder vind ik hoe alle elementen van borstvoeding hier naar voren komen. En God zegt het zelf. Hij heeft ons gemaakt en Hij weet hoe goed het is voor een baby om zo bij de moeder te mogen zijn. Er klinken woorden als: vertroeteld worden, troosten, overvloed, verzadigd worden. Maar ook: vrede zal naar haar toestromen (oxitocine!!!). Wat is het Woord toch geweldig mooi, ook in deze dingen.Wat nu als je alles hebt geprobeerd maar het nog steeds niet lukt om zelf te voeden? Praat jezelf dan geen schuldgevoel aan maar ga flesvoeding geven. Je moet er namelijk niet aan onderdoor gaan, een baby heeft niets aan een gestreste mama. Gelukkig leven we in een land waar goede flesvoeding te koop is. Probeer veel te knuffelen met je kind en draag je kindje in een draagdoek om ook zo te zorgen voor een hechting die goed op gang komt. Ik heb bij onze tweeling maar heel kort borstvoeding gegeven. Als ik toen had geweten wat ik nu weet over borstvoeding had ik het anders aangepakt, maar in die tijd was het de beste optie.

Nou, het is een lange blog geworden, maar ik hoop dat je iets aan deze informatie hebt. Voor meer informatie en onderzoeken kun je klikken op deze link (Engels). Ik heb dit artikel ook gebruikt om deze blog te schrijven.21 november 2015

Tips voor Advent en Kerst Voorbereiding Tag #kerst15

Volgende week zondag begint Advent en ik wil jullie nog graag een aantal tips geven over hoe je als gezin toe kan leven naar kerst.

Wij hebben als gezin een adventskalender die je kunt vullen met allerlei opdrachten. Wij hebben creatieve opdrachtjes, opdrachtjes om te dienen en opdrachtjes om de Bijbelkennis te vergroten. En heel soms zit er ook iets lekkers in de Adventskalender. Ik heb al jarenlang een zelfgemaakte Adventskalender, maar nu zag ik dit jaar een leuke bij de Action en die heb ik gekocht.

Deze is van de action
Opdrachtjes voor in de kalender zijn bijvoorbeeld:

Koekjes bakken en bij de buren rondbrengen, kerstboekje voorlezen, tekst leren, zingen in het bejaardenhuis (met de kerk), brief schrijven aan sponsorkindje, kerstlied leren, kerstkaarten maken en rondbrengen bij ouderen uit de gemeente, klein cadeautje zoeken in huis, chocolaatjes maken etc.

Ook hebben we een Jesse-tree. Een boom waaraan we elke dag van Advent een ornament (Bijbels plaatje) hangen wat te maken heeft met een verhaal uit stamboom van Jezus. Het begint bij de Schepping en gaat via Adam, Noach etc. de stamboom van Jezus langs zodat je elke dag steeds dichter bij het kerstverhaal komt en je de kinderen de Bijbelse verhalen leert. Meer praktische uitwerkingen en ideeën hierover vind je hier.

We hebben een slinger van goud-papier met daarop de namen van Jezus aan de open haard hangen. Bijvoorbeeld: Lam van God, Vredevorst, Morgenster, Goede Herder etc.

 
Ook hebben we vier adventskaarsen (dit jaar gekocht bij Ikea). Elke adventszondag steken we een nieuwe kaars aan en met de vierde adventszondag en met kerst branden ze allemaal.
 
 
Op deze manier leven we met elkaar toe naar het feest van de genade, namelijk dat Gods Zoon naar deze wereld kwam om onze straf te dragen.
 
Meer ideeën vind je in een eerdere blog hierover en op de site van familynights en die van Christus toegewijd gezinsleven.
 
Kerstvoorbereiding #Tag 
 
Ik kreeg van Ilse van de blog 'Uit mijn keukentje' de Kerst Voorbereiding Tag. Dat is een vragenlijst over het thema 'Kerst' die bloggers door middel van een tag aan elkaar doorgeven. Leuk om hieraan mee te mogen doen. Ik tag Anne of G. van de gezellige blog AnneofG om ook deze vragenlijst in te vullen.

1) Hoe lang nog totdat het kerst is?

Nog 5 weekjes... 

2) Op een schaal van 1 t/m 10, hoe erg kijk jij uit naar kerst?

Hmmm...ik denk 8. Ik vind de hele adventstijd en kerst een mooie periode om als gezin bezig te zijn met de (weder)komst van de Heere Jezus, om samenbindende activiteiten als gezin en als gemeente te hebben en om praktisch iets te betekenen voor de naaste. Het is voor ons (als predikantsgezin) ook een extreem drukke tijd en dat is niet altijd even leuk. Toch verheugen we ons elk jaar weer op deze bijzondere en ook vaak gezellige tijd.

Wanneer zet jij de kerstboom op?

Wij hebben geen kerstboom, maar een Jesse-tree of stronk van Isai. We lezen vanaf 1 december tot en met 25 december een stukje uit de Bijbel (met uitleg) wat te maken heeft met de stamboom van onze Messias, de Heere Jezus. We beginnen met de Schepping en via Adam en Eva, Noach, Ruth, David, Esther etc. komen we bij het kerstverhaal. Elk verhaal heeft een plaatje en dat plaatje mogen de kinderen met een mooi lint aan een klein boompje hangen. Het boompje wordt steeds voller en kleurrijker naarmate de maand verstrijkt. Wat ik prachtig vind aan deze boom is dat de kinderen elkaar ondervragen over wat welk plaatje ook alweer betekent en dit leggen ze ook uit aan kinderen die hier komen spelen. Mooi evangelisatiemiddel dus ;)

 
 
Hoe ziet jouw ideale boom eruit?

Wij hebben dus geen kerstboom, maar als ik er één zou hebben dan zou hij volhangen met herinneringen aan mijn kinderen. Dus mooie kerstwerkjes, zelfgemaakte ballen en slingers, foto's, zelfgebakken koekjes etc.

Wat is je favoriete kerstliedje?

Mary did you know- Prachtig lied vol betekenis


Jauchzet, Frohlocket- J.S. Bach- In ons gezin is het een soort familietraditie geworden om deze lofzang op te zetten op kerstmorgen.


En de mooie liederen van Sela, waaronder dit nummer Volheid van Genade:


Wat vind jij echt niet kunnen met kerst?

De kerstman en al de (heidense) tradities die daarmee samengaan, waardoor het échte wonder van kerst verdrongen wordt, namelijk dat God zelf naar deze aarde kwam om voor ons te lijden en te sterven en daardoor de straf op de zonde wegnam en dat Hij het mogelijk maakt om uit genade voor eeuwig met Hem te leven.

Naar welk kerstgerecht kijk jij het meest uit?

Ik kijk vooral uit naar het kerstontbijt. Eerst lezen we Lukas 2 en dan geven we elkaar cadeautjes (ipv met sinterklaas) en daarna hebben we een feestelijk ontbijt. Meestal maak ik cinnamonrolls en scones met jam en slagroom en nog veel meer lekkers. Dat is echt een heel fijn begin van deze bijzondere feestdag.


Wat voor outfit draag jij meestal met kerst?

Meestal een zwarte jurk met een soort (nep)bontjasje.

Hoe ziet kerst er bij jou over 25 jaar uit?

Ik hoop dat mijn man dan nog steeds (in alle vrijheid) mag preken en dat ons gezin fors uitgebreid is met schoonzoons en kleinkinderen en dat we als familie mogen genieten van deze feestdagen en dat ik dan de Jesse-tree met mijn kleinkinderen mag bespreken, zoals er staat in Psalm 78: 2-4
 2 
Ik wil mijn mond met spreuken opendoen
      en van aloude verborgenheden doen overvloeien,
 3 die wij gehoord hebben en weten
      en onze vaders ons verteld hebben.
 4 Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen,
      maar aan de volgende generatie
   de loffelijke daden van de HEERE vertellen,
      Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.

En tot slot: Wat geeft jou nou echt HET kerstgevoel? Heb je een traditie?

Ik denk aan het samen zingen van kerstliederen na de maaltijd en het samenkomen met de gemeente op kerstmorgen, het meevieren van de kinderkerstdienst in de middag en het gezellig samenzijn met de familie. Maar het echte kerstgevoel is voor mij dat ik besef dat dit een feestdag is omdat God in Zijn grote genade mij heeft gered en de straf op de zonde voor mij heeft gedragen. Dat geeft reden tot vreugde en feest en vooral diepe dankbaarheid!


 

09 november 2015

7 korte boekrecensies en 2 tips voor DVD-series

De afgelopen tijd heb ik veel boeken (voor)gelezen waarvan ik dacht dat jullie die ook wel leuk of interessant zouden vinden, dus hierbij een aantal recensies.

Kinderboeken

* De vlieger van Ilse Almekinders en Maaike van den Akker


Dit prentenboekje gaat over pesten. Sem heeft een vlieger en is daar erg trots op, maar Rick (een klasgenootje) heeft nog een mooiere vlieger en kraakt de vlieger van Sem af en maakt hem uiteindelijk stuk. Wanneer Sem dit tegen zijn vader verteld komt er openheid en krijgt de pester inzicht in zijn gedrag en moet excuses aanbieden.

In dit boekje komt zowel de rol van pester, slachtoffer en meeloper naar voren. Ik heb het boekje voorgelezen tijdens een gezinsavond die ging over pesten. We hebben een mooi gesprek gehad n.a.v. dit boek. Ik denk dat dit boek op school ook goed gebruikt kan worden in een kringgesprek over pesten. Het boek nodigt uit tot doorpraten, ook de illustraties zijn erg duidelijk en mooi. Heel geschikt voor kinderen van 3 tot 8 jaar.

* Een belangrijke taak van Justyna D. Waktawik


Van deze serie over belangrijke karaktereigenschappen heb ik twee boeken. Dit boek gaat over dieren in het bos die een belangrijke taak krijgen om eten te verzamelen voor de winter. De één verzamelt meer dan de ander, maar dan gaat er ineens stiekem één met de buit vandoor en hij moet uiteindelijk voor de Leeuwenkoning verschijnen en verantwoording afleggen.

Dit prentenboek heeft prachtige platen, een mooi Bijbels verhaal en een goede toepassing. Ook vind ik de gespreksvragen en de verwijzingen naar Bijbelteksten erg fijn.

Huwelijk

* Ík wil je helemaal van Minella van BergeijkDe schrijfster van dit boek vergelijkt de liefdesrelatie met het bereiden en bakken van een pizza. Je hebt een goede bodem nodig. Die bodem vormt de basis en staat voor toewijding, trouw en kiezen voor elkaar. Verder heb je een goede saus nodig. Dit staat voor ontmoeting. Tijd nemen en aandacht hebben voor elkaar. En een topping, dat staat voor passie, aantrekkingskracht en lichamelijk contact in het huwelijk. In het boek staan na elk hoofdstuk vragen die je samen als echtpaar in kunt vullen.

Het boek is informatief en praktisch tegelijk en geeft aan wat er nodig is om samen te bouwen aan een goed christelijk huwelijk. Ik vind het een goed boekje voor jonge stellen, omdat er veel informatie op een laagdrempelige manier gegeven wordt en vanuit een leuke invalshoek. Zelf heb ik niet heel veel nieuws gelezen. Ook de vergelijking met het bakken van een pizza (die door het hele boek terugkomt) stond me een beetje tegen.

Huishouden

* Dat doen we zelf wel van Teunie Luijk


De meesten van jullie kennen Teunie van de blog Eenvoudig leven wel, denk ik. Teunie runt een groot huishouden en probeert daarbij zoveel mogelijk te besparen en gezond te koken. Dit boek staat, net als haar blog, vol van leuke en inspirerende verhalen, recepten en handige huishoudweetjes. Een leuk boek!

* Living virtuously van Erin Harrison (Engels)


Ik volg Erin al een tijd via haar blog Keeper of the Homestead en ben blij dat ze dit boek heeft uitgegeven. Erin heeft in haar leven veel meegemaakt en dat heeft haar gevormd tot wie ze is. Ze schrijft openhartig over haar moeilijkheden en de kracht die ze uit het geloof haalt. Ze heeft een tijd bij de Amish gewoond en ook nu woont ze, met haar man en vijf kinderen, op een 'homestead' waar ze het meeste zelf moet doen. Denk aan wecken, bakken, dieren slachten, wassen zonder wasmachine en dergelijke. Erin is erg praktisch en deelt veel van haar schoonmaakgeheimen en tips om te bezuinigen in haar boek. Maar ook gaat het boek over opvoeden, huwelijk, een vrouw zijn naar Gods hart etc. zonder te vervallen in een wettisch en perfectionistisch ideaal. Het boek is geschreven met wijsheid en inzicht en met een groot vertrouwen op de Heere God. Je moet het boek wel lezen met in je achterhoofd dat ze in een soort Amish-community woont en er daardoor soms andere gewoonten en gebruiken beschreven zijn dan bij ons gebruikelijk is. Een aanrader!

(Dit boek is via amazon.com nu al te verkrijgen en via bol.com vanaf 1 december 2015)

Bijbels historische boeken

* Zacharia, Ezra en Nehemia van Lynn Austin


Ik kan deze boekenserie van Lynn Austin niet genoeg aanprijzen! In deze serie schrijft ze over de 'kleine profeten' Zacharia, Ezra en Nehemia. Sinds ik deze boeken heb gelezen (Nehemia heb ik nog niet gelezen, die is net verschenen in de boekhandels) heb ik zoveel meer inzicht in deze Bijbelboeken en de tijd waarin dit werd opgeschreven. Het is bijbelgetrouw geschreven, maar wel in een verhaalvorm zodat je je een voorstelling kunt maken van het dagelijks leven van deze profeten en hun opdracht. Je gaat meer begrijpen van Gods liefde voor Zijn volk en Zijn leiding door deze profeten heen. Mijn man is bezig met een serie preken over Zacharia (en hij hield vorig jaar een serie over Nehemia). Nu ik dit boek gelezen heb gaan ook deze preken nog meer spreken en kan ik me een betere voorstelling van die tijd maken.

Zacharia is het eerste deel van deze serie, daarna komt Ezra en dan Nehemia. Héél erg aanbevolen!

Bijbeltijd met kinderen

Wijzer op weg naar de wederkomst van Andrea Hartingsveldt-Morree


Andrea heeft veel mooie boeken voor Bijbeltijd met het gezin geschreven. Zo heeft ze boeken geschreven over de voorbereiding op het paasfeest en kerstfeest. Maar ook leerboeken over Timotheüs, Spreuken, de namen van God etc.

Nu heeft ze een boek geschreven over de drie belangrijke (Joodse/Bijbelse) najaarsfeesten: Loofhuttenfeest, Dag van het bazuingeklank en de grote Verzoendag. Stuk voor stuk wijzen deze feesten heen naar de wederkomst. In het boek wordt uitleg gegeven (in vijf weken) over de feesten en wordt het verband uitgelegd met het Nieuwe Testament en de wederkomst. Na die uitleg kun je een hele week dagelijks kleine stukjes uitleg lezen bij een Bijbelgedeelte. Daarna zijn er praktische verwerkingen en opdrachten. Ideaal om op zondag te beginnen met een stukje uitleg en dan de rest van de week elke dag een stukje te lezen bij de Bijbel en op vrijdag of zaterdag de praktische en creatieve ideeën te gebruiken voor de gezinsavond. Er staan ook suggesties voor liederen, psalmen en gezangen bij.

DVD Serie

Nu het herfst is, is het fijn om een mooie DVD-serie in huis te hebben. Heerlijk om een aflevering te kijken met een kop thee of chocolademelk en kaarsjes aan!

De serie die ik momenteel in huis heb is 'Lark Rise to Candleford'.Dit is een serie die zich afspeelt rond het eind van de 19e eeuw in Engeland. Lark Rise is een arm Engels gehuchtje, dat naast het vooruitstrevende stadje Candleford ligt. Je leeft mee met de dagelijkse beslommeringen van zowel de rijke als de arme bevolking. Een ieder die van BBC-kostuumdrama's houdt, zal deze serie prachtig vinden. 

Ook de oude TV-serie 'De Waltons' vind ik geweldig om te kijken. Deze serie uit de jaren zeventig gaat over een gezin dat leeft in de bergen van Tennessee (USA) in de crisisjaren '30. Het grote gezin moet rond zien te komen met weinig en verzint creatieve oplossingen op financiële moeilijkheden. Voorop staat de hechtheid en liefde in het gezin en tussen vader en moeder.


(Toen ik deze serie keek was ik zwanger van onze Olivia. Moeder Walton heet ook Olivia en zo ben ik aan deze prachtige naam gekomen ;-))

03 november 2015

6 favoriete producten {oktober}

De komende maanden wil ik af en toe wat favoriete producten met jullie delen. Dit zijn de 6 favorieten van de maand oktober:


 
Dit is thee van Evelief en dit kreeg ik op mijn kraamfeest. Heerlijke kruidige thee die speciaal gemaakt is voor vrouwen die net bevallen zijn en/of borstvoeding geven. Pas hadden mijn man en ik een high tea en daar werd ook thee van Evelief geserveerd. We konden kiezen uit de leukste theesoorten. Bijvoorbeeld: 'Uit het straatje van Vermeer' of 'La vie est belle' of 'Stress weg'. Allemaal heerlijke en natuurlijke theesoorten.
Deze schoonmaakmiddelen van Method zijn echt super. Ik had op veel Amerikaanse blogs al gelezen over dit natuurlijke schoonmaakmiddel dat ook nog eens lekker ruikt én goed werkt. Ik zag deze staan bij de AH en heb eerst de allesreiniger aangeschaft. En het is echt waar, dit is geweldig spul. Alles glanst en blinkt. De vloerreiniger heeft een soort douchekopje en sprayt een paar meter over je vloer heen zodat je er alleen maar met een natte doek overheen hoeft. De badkamerreiniger is ook geweldig, alleen maar sprayen en dan met een natte doek eroverheen. Zelfs mijn ergste zeepresten gaan ervan weg. Ik heb nog nooit zo snel mijn badkamer kunnen poetsen. Zelf vind ik de grapefruit allesreiniger het lekkerst ruiken. Een subtiele, frisse zomergeur. Maar de vloerreiniger van citroen en gember is ook lekker. Alle producten zijn tussen de 3 en 4 euro bij de AH. Puur natuur en geen schadelijke stoffen. Aanbevolen!!


Pas hebben we deze Panasonic 2500 broodbakmachine aangeschaft. Onze oude broodbakmachine was stuk en het was tijd om een machine te kopen die gewoon betere kwaliteit levert. Dus na veel zoeken op internet deze machine aangeschaft. Heerlijke broodjes komen eruit. Ik bestel mijn meel altijd via www.de-zuidmolen.nl en zo heb ik de ene keer speltbroodjes (kun je met deze machine heel lekker luchtig bakken omdat er een speciaal programma op zit voor speltbrood en glutenvrij brood) en de andere keer rozijnenbrood of zesgranenbrood. Ook maak je binnen 45 minuten pizzadeeg, wat natuurlijk ook erg handig is. Tot nu toe is het een topmachientje ;-)

 
 Ik gebruik vaak kokosbloesemsuiker als vervanger van geraffineerde witte suiker, maar een pot uit een bio-winkel is al gauw vrij prijzig, maar nu hebben ze deze suiker ook bij de Action en zelfs de biologische variant en dat voor de helft van wat je er bij de bio-winkel voor moet geven.


Deze tea-tree-olie is zo ontzettend goed. Ik gebruik het bij muggenbeten, wondjes, schrammen etc. Dit is werkelijk een mooi genezend product uit Gods schepping!Deze agenda 2015/2016 van Daphne's Diary heb ik gekregen van mijn moeder. Een hele originele agenda met leuke kaartjes, stickers en plaatjes zoals je gewend bent van het Daphne's Diary Magazine. Wat ik erg leuk vind is de toegevoegde lijst voor elke maand waar je in één keer je maand kunt overzien. Misschien zet je daar je verjaardagen in of belangrijke afspraken die maand, maar ik ga hem gebruiken voor mijn maandelijkse menuplanning. De agenda is E 16,95