05 maart 2015

Voorbereiden op Pasen met kinderen

Vorig jaar schreef ik een blog over de voorbereidingen voor het komende Paasfeest met je kinderen en ook dit jaar wil ik dit weer graag doen.

Ik begin met de kinderen meestal twee weken voor het paasfeest met de voorbereidingen. De eerste week organiseer ik alleen een gezinsavond over goede vrijdag en het paasfeest.

Voorbeelden van gezinsavonden of blogs over Pasen:

http://familynight2012.blogspot.nl/p/alle-themas-op-een-rij.html
http://bijbelidee.nl/themas/inhoud/#pasen
http://kinderlijkgeloof.blogspot.nl/search/label/pasen
http://bijbelfeest.blogspot.nl/search/label/lijdenstijd%20en%20paasfeest

Tijdens de daarop volgende stille week voor Pasen schenk ik er bijna elke dag aandacht aan:

Je kunt bijvoorbeeld samen:
 • Matzes maken.
 • Elke dag een stukje van het lijdensevangelie lezen
 • Een paastuin maken.
 • Elkaars voeten wassen.
 • De sedermaaltijd (vol betekenis) met elkaar eten.
 • Elke dag een kaars extra aansteken en die op Goede Vrijdag bewust uitblazen en met elkaar nadenken over de dood van Christus.
 • Elke dag een symbool van het lijdensevangelie op een kruis leggen. ***
 • Maak een paashoekje, door bijv. een hoekje te creĆ«ren waar boekjes staan over pasen, de paastuin neergezet kan worden, een Bijbeltekst uitgebeeld wordt en dergelijke.
 • Op palmzondag kunnen de kinderen de intocht in Jeruzalem naspelen met playmobil en kleine takjes conifeer en lapjes stof.
 • Lees boeken voor over het paasfeest of laat ze een kleurplaat erover maken.
 • Leer paasliederen aan.
 • Schrijf met elkaar de hele week op een groot kruis welke zonden je gedaan hebt. Leg er een bakje met tandenstokers bij en laat ze bij elke zonde die ze opgeschreven hebben een tandenstoker breken. Vertel ze dat ook wij door onze zonde meegedaan hebben met het vlechten van de doornenkroon en Zijn vergeving nodig hebben
 • Maak met Pasen 'opstandingsbroodjes'.
 • Zet met Pasen het 'Halleluja' uit de Messiah van G.F. Handel op.
Je hoeft natuurlijk niet alles te doen. Kies uit wat bij de leeftijd en de mogelijkheden van jouw gezin past.***:
De kinderen kunnen een houten kruis maken en op dat kruis kun je elke dag iets neerleggen wat herinnert aan de gebeurtenissen voor Pasen (bron: van feest naar feest, Annette Noordhof e.a.)

Palmzondag (lees Mattheus 21:1-11) Symbool: leg een palmtakje op het kruis
Maandag (lees Mattheus 21:12-17 Symbool: Leg een zweepje neer op het kruis
Dinsdag (lees Mattheus 26: 6-13) Symbool: Leg een bundeltje geurige kruiden op het kruis
Woensdag (lees Johannes 13: 1:17) Symbool: Leg een klein handdoekje op het kruis
Witte donderdag ( Mattheus 26: 17-30) Symbool: Leg een stuk brood en een beker op het kruis
Goede vrijdag (Mattheus 27: 27-30) Symbool: leg een klein kruisje op het kruis
Stille zaterdag ( Lucas 23: 55-56) Symbool: Leg een donkere doek op het kruis
Pasen (Mattheus 28: 1-10) Symbool: Leg een steen op het kruis.

Aan het eind van de stille week zie je en herinner je door de voorwerpen die op het kruis liggen de gebeurtenissen die zich afspeelden voor Pasen.