05 april 2016

Getuigenissen (vanuit de Joden) die hoop en verwachting geven


De laatste tijd word ik erg bemoedigd door getuigenissen van Joden die de Messias, Jezus Christus, gevonden hebben en in Hem zijn gaan geloven. 

Er zijn veel dingen aan de hand in de wereld. En te midden van alles wat gebeurt, vind ik het een groot wonder dat er zoveel Joden terugkeren naar het land Israel. Vervult God nu Zijn beloften voor het volk van de Joden? Het is in ieder geval heel bijzonder dat steeds meer Joden tot het inzicht komen dat Jezus de Messias van Israel is. Wat me opvalt in hun getuigenissen is dat door veel Joden gedacht wordt - wat hun vaak door hun rabbi's is geleerd - dat het Nieuwe Testament antisemitisch is en vooral Rooms-Katholiek en eigenlijk heidens. Het is hun vaak verboden het Nieuwe Testament te lezen. Op het moment dat ze het Nieuwe Testament toch gaan lezen, slaan ze vaak van verbazing achterover als ze direct aan het begin lezen: "Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van  David, de Zoon van Abraham'' (Mattheus 1:1). Is Jezus een Jood, één van ons? is de veelgehoorde gedachte en als ze verder lezen beseffen ze dat er niets Joodser is dan het Nieuwe Testament en de Messias die als eerste voor de Joden kwam en daarna voor de heidenen.


Op de site 'One For Israel' kun je meer over dit onderwerp lezen en zeer veel getuigenissen bekijken via hun youtube-kanaal 

Hier alvast een paar bemoedigende getuigenissen

1 Korinthe 1:24


 Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en  de wijsheid van God.
01 april 2016

Heb je vragen over het christelijk geloof?

Er komen ook best wat vrouwen mijn blog bezoeken die niet christelijk zijn, maar een andere religie of overtuiging aanhangen en deze vrouwen hebben soms veel vragen over het christelijk geloof. Ook kan het zo zijn dat je op je werk te maken hebt met ongelovige of andersgelovige collega's of familie/vrienden bijvoorbeeld.

Via de site www.ontdekjezus.nl kun je op veel geloofsvragen een antwoord krijgen, zoals:

-Waarom geloven christenen niet in Mohammed?
-Geloven christenen in drie goden of in één God?
-Wat moeten christenen doen voor hun geloof?
-Wat zegt de koran over de Bijbel?

Ook een hele mooie en heldere site is www.vragenovergeloven.nl hier kun je op heel veel vragen over de inhoud van het christelijk geloof een antwoord krijgen zoals:

Wat is bidden?
Wat geloven christenen?
Zijn gelovigen beter?
Is er bewijs voor het geloof?


Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus,  want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft - Romeinen 1:16