13 september 2011

De man als priester van het gezinMannen: dien God, je vrouw, je kinderen en dan de rest

"Het is de bedoeling dat een vader zijn positie inneemt in het gezin. Dat betekent niet dat hij met de vuist op tafel moet slaan om te verkondigen dat hij de baas is. Nee, hij moet in liefde het gezin leiden en coachen. Dat is een hele investering. God ziet de man als hoofd van het gezin. Hij heeft een priesterrol. Omdat dit regelmatig niet gebeurt komen de taken van de man op het bordje van zijn vrouw terecht. Het is niet de bedoeling dat de verantwoordelijkheid van de man op de schouders terecht komt van de vrouw. Dat wil en kan een vrouw niet. Opvoeden doe je samen als man en vrouw." Aan het woord is Dolf van der Steeg, voorzitter van I Love My Family. Hij organiseert de Great Dads conferentie voor vaders. "Alle vrouwen zouden hun mannen er heen moeten sturen. Het vaderschap is ontzettende belangrijk."

Wanneer vrouwen de taken van de man op zich nemen is dat niet altijd omdat mannen falen. Vrouwen kunnen ook sterk zijn beïnvloed door het feminisme, stelt Dolf. "Een vrouw laat zich tegenwoordig minder snel iets gezeggen. Dat is heel goed, het kan ook ongezonde vormen aannemen. God geeft binnen het gezin een bepaalde orde. Wanneer er geen besluit over een situatie genomen kan worden dan moet de man zijn verantwoordelijkheid nemen en beslissen. Mannen laten echter ook taken en verantwoordelijkheden liggen waardoor de vrouw deze taak en verantwoording overneemt. De man moet dus zijn priesterschap innemen in het gezin."

Mannen moeten wanneer ze kinderen hebben vooral vader zijn. "Voor kinderen is het ontzettend belangrijk dat ze een vader hebben die in hen investeert. Een kind kan niet zonder zijn vader en moeder. Vader ben je wanneer je een gelijk deel van de opvoeding waarneemt, bijvoorbeeld door de kinderen te complimenteren en te corrigeren. Wat ik in mijn werk merk is dat veel vaders verkeerde prioriteiten hebben. Ze zijn misschien wel thuis, maar hebben geen tijd om een verhaal voor te lezen aan de kinderen, of gezellig met ze te spelen. Een kind heeft dat juist nodig. Het beeld wat een kind van z'n eigen vader heeft, beïnvloed ook het godsbeeld van wie God is als Vader."

"Mannen moeten opnieuw prioriteiten stellen. Dien God, je vrouw, je kinderen en dan de rest," vindt Dolf van der Steeg. "Koester je vrouw als broos vaatwerk. Als dit niet lukt en er problemen zijn in het gezin, breek het dan open. Vaak zijn voorgangers of dominees niet op de hoogte van de problemen in gezinnen. Dat is een gemiste kans. Liefde voor God en elkaar is essentieel. Wanneer je afgestemd bent op God wil je niet je partner overheersen. Het is prachtig om vader te zijn."

www.greatdads.nl
 (artikel via CIP.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Je reactie stel ik erg op prijs