14 juli 2014

Wat bid je voor je kinderen?

In een nummer van het Above Rubiesmagazine stond een lijst met punten die je kunt bidden voor je kinderen. Nu was er iemand die het in het Nederlands heeft vertaald en daarom wil ik deze lijst graag met jullie delen, zodat je die misschien ook kunt gaan gebruiken om voor je kinderen te bidden tijdens je stille tijd. De komende tijd hoop ik zelf ook een aantal artikelen te gaan vertalen uit dit bemoedigende blad.Wat bid je voor je kinderen?(N. Campbell)
Above Rubies (juni 2013, nummer 87)

De hieronderstaande gebedspunten bidden mijn man en ik vaak voor onze kinderen en hun echtgenoten, voor onze kleinkinderen, achterkleinkinderen en voor de komende generaties.

Misschien vind jij het ook fijn om dit uit te printen om het als een gebedsleidraad te gebruiken bij het bidden voor je kinderen. Soms wil je misschien ook de Bijbelgedeelten opzoeken en deze HARDOP bidden; dit is een heel krachtige manier om te bidden voor je kinderen.

“O, God, hoor ons geroep voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en voor de kinderen die nog geboren zullen worden. We bidden...

...Dat ze wedergeboren zullen worden en door het geloof U persoonlijk mogen leren kennen

Joh 1:12-13; Joh 3:3; 2 Tim 3:15; Openb 3:20

...Dat ze tedere, ontvankelijke harten zullen hebben om Uw stem te horen en te gehoorzamen

1 Sam 3:10; Jes 57:15; Jes 66:2

...Dat ze nederig zullen wandelen voor Uw aangezicht

Micha 6:8; 1 Petr 5:5-6

...Dat ze U zullen liefhebben met heel hun hart, ziel, verstand en kracht 

Mark 12:30

...Dat ze ervan zullen houden om Uw Woord te lezen en erover na te denken en dat ze openbaring en inzicht zullen ontvangen tijdens het lezen

Joz 1:8; Ps 119:9, 11, 18, 97, 105, 130; Efez 1:17-18; Kol 3:16; 1 Petr 2:2

...Dat ze ervan zullen houden om te bidden en toegewijd zullen zijn in het gebed 

2 Kron 7:14; Ps 55:17; Luk 18:1; 1 Thess 5:17

...Dat ze zich met toewijding en trouw zullen verbinden aan de vaste samenkomsten van Uw volk 

Hebr 10:25

...Dat ze het recht zullen beminnen en het kwade zullen haten

Ps 97:10; Ps 101:3; Amos 5:15; Rom 12:9

...Dat ze sterke tegenstand zullen bieden tegenover de listen van de duivel en nooit zullen toegeven aan onBijbelse compromissen 

Efez 5:11; Efez 6:13-14; 1 Petr 5:8-9

...Dat ze de geest van deze wereld zullen haten en niet zullen toegeven aan de lust van het vlees, de lust van de ogen en de hoogmoed van het leven

1 Joh 2:15-17; Rom 12:2; Jak 4:4

...Dat ze leugens en misleiding zullen haten en de waarheid zullen zoeken

Ps 51:6; 119:30, 163; Spreuken 12:22; Spreuken 13:5; Spreuken 19:9

...Dat ze hun licht zullen laten schijnen in deze duistere, misleide wereld

Jes 60:1-2; Matt 5:16; Joh 17:18; Filipp 2:15

...Dat ze zullen begrijpen wat echte rechtvaardigheid is en onderscheidingsvermogen zullen hebben als het gaat om goed en kwaad, het heilige en goddeloze

Lev 10:10; Jes 59:14-15; Jer 15:19; Ezech 22:26

...Dat ze U zullen zoeken met heel hun hart

Ps 27:8; Ps 105:4; Ps 119:2; Spreuken 28:5; Sef 2:3

...Dat ze heel hun geest, ziel en lichaam rein en onberispelijk zullen bewaren voor U
 
1 Thess 5:23

...Dat U hen behoedt voor het kwaad

1 Kron 4:10; Joh 17:15-16

...Dat hun geloof niet zal bezwijken

Luk 22:32

...Dat U Uw Heilige Geest rijk en krachtig over hen zult uitgieten 

Jes 44:3-4; Hand 2:16-18

...Dat ze zichzelf rein en heilig zullen bewaren, hun lichaam, ziel en geest, voor de man/vrouw die U voor hen hebt uitgekozen

Rom 6:12-13; 1 Kor 6:15-20; 1 Thess 4:3-4

...Dat U een man/vrouw, die U liefheeft en gehoorzaamt, voor hen zult gereedmaken die toegewijd en trouw zal zijn in het huwelijk tot het einde van hun leven

2 Kor 6:14-18

...Dat ze zullen houden van kinderen, hen zullen omhélzen en een thuis zullen stichten waarin men U liefheeft en gehoorzaamt

Gen 1:28; Deut 7:13; Ps 127; Ps 128; Mal 2:15

...Dat U hen zult behoeden voor ongelukken, schade, ziekte, gevaar en alle aanvallen van de vijand – lichamelijk, emotioneel, verstandelijk en geestelijk

7 opmerkingen:

 1. Mooi! Ik heb net het boek 'Elk kind heeft een biddende moeder nodig' uitgelezen, dat sluit hier mooi bij aan! Bedankt weer! Groetjes Anneke

  ps. Leuk je afgelopen zondag in het echt gezien te hebben! ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hoi Anneke,

   Dat is zeker ook een prachtig boek. Past hier inderdaad goed bij! Leuk om ook jou gezien te hebben en je knappe zoon natuurlijk. Mooie naam vol betekenis hebben jullie hem gegeven. Gods zegen toegewenst!

   Verwijderen
 2. Ha Marjolein,

  Zou ik dit in ons gemeenteblad mogen plaatsen met een link naar jouw pagina?

  Groetjes,
  Els

  BeantwoordenVerwijderen

Je reactie stel ik erg op prijs